Header Image

Alleenstaande ouderkorting en aanvullend bedrag

De alleenstaande ouderkorting is een heffingskorting, oftewel een bedrag dat u minder aan inkomstenbelasting en premies hoeft te betalen. Daarnaast kan de alleenstaande ouderkorting aangevul worden. De hoogte van de alleenstaande ouderkorting en het aanvullend bedrag bedragen per jaar:

Heffingskorting U bent jonger dan 65 jaar U bent 65 jaar of ouder
Alleenstaande ouderkorting € 947,00 € 429,00
Bedrag waarmee de alleenstaande ouderkorting wordt vermeerderd (voorheen aanvullende alleenstaande ouderkorting) 4,3% van uw inkomsten uit arbeid met een maximum van € 1.319,- per jaar 4,3% van uw inkomsten uit arbeid met een maximum van € 681,00 per jaar

Voorwaarden alleenstaande ouderkorting

U heeft recht op alleenstaande ouderkorting als u in het kalenderjaar gedurende meer dan zes maanden:

 • geen partner heeft; en
 • een huishouding voert met een kind dat in belangrijke mate door u wordt onderhouden en op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie; en
 • die huishouding voert met met alleen één of meer kinderen waarvan de jongste is geboren na 31 december 1993.

Voorwaarden aanvullend bedrag alleenstaande ouderkorting

U heeft recht op het aanvullend bedrag alleenstaande ouderkorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft recht op alleenstaande ouderkorting; en
 • U heeft een baan; en
 • Tot uw huishouden behoort een kind dat:
  • gedurende meer dan zes maanden deel uitmaakt van uw huishouden; en
  • op 31 december van het voorafgaande jaar jonger was dan 16 jaar; en
  • op hetzelfde adres als u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Heffingskorting aanvragen

De alleenstaande ouderkorting kunt u zelf terugvragen bij de Belastingdienst via uw belastingaangifte. U kunt ook een voorlopige teruggaaf aanvragen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de alleenstaande ouderkorting de website van de Belastingdienst.